Werkgroep Zorg2025

 

Hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan? Deze vraag staat aan de basis van de discussiebijeenkomsten van Werkgroep Zorg 2025. Deze Werkgroep Zorg 2025 bestaat uit verschillende jonge zorgprofessionals in opleiding: medisch specialisten, klinisch chemici, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers.

 

 

BRIDGE THE G@PP

Op 18 januari 2017 heeft de Werkgroep Zorg 2025 haar derde visiedocument, 'Bridge the G@pp' onthuld!

De avond stond in het licht van eHealth, wat kunnen wij doen om de zorg op dit vlak te verbeteren?

Lees verderop meer over het symposium en download ons visiedocument!

Oprichting stichting

Sinds 4 februari is de werkgroep Zorg 2025 officieel een stichting.

Oprichting stichting

Bouwen aan een brug tussen eHealth-ontwikkelingen en het gebruik ervan door de zorgverlener

Ontwikkeling van het volgende visiedocument

figuur 2016

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op, zo ook in de zorg. Dit zorgt voor een enorm scala aan mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Maar we ervaren dat, wat betreft toepassing van technologische ontwikkelingen in de zorg, we in Nederland het potentieel aan mogelijkheden maar mondjesmaat benutten.

We zijn van mening zijn dat er sprake is van een ‘implementatie gap’: De aanwezige kennis en potentieel wat betreft eHealth wordt niet ten volle gebruikt door de beleidsmakers en de zorgverleners. Hierbij willen we ook de toepasbaarheid voor de patiënt betrekken. Wij willen oplossingen aanreiken voor efficiëntere implementatie van medische innovaties. Met de term eHealth in de titel doelen we op eHealth in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen ook zorgvernieuwingen die door eHealth worden ondersteund, toepasbaar door alle stakeholders in de zorg, zoals door ict ondersteunde multidisciplinaire zorgpaden, videoconsulten, e.d..

Werkgroep Zorg 2025 gelooft sterk dat  samenwerking tussen alle betrokken beroepsgroepen en de zorggebruiker (politici, beleidsmedewerkers, ziekenhuisbestuurders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en de juniorverenigingen, patiënt en mantelzorgers) essentieel is voor verbetering van de zorg. Dit geldt dus ook voor samenwerking met eHealth-ontwikkelaars. We vinden dat zorgverleners, overheid, zorgverzekeraars, patiënten en eHealth-ontwikkelaars gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit.   Er is een woud aan eHealth mogelijkheden en toepassingen. Het is geenszins onze bedoeling om een volledige uiteenzetting te geven van de huidige eHealth mogelijkheden.  Bij schrijven worden we reeds ingehaald door de realiteit. In dit visiedocument doen we verslag van onze gesprekken met verschillende stakeholders over dit onderwerp. Daarnaast beschrijven wij, naar onze visie, de knelpunten voor implementatie van eHealth, met daarbij aanbevelingen voor toekomstbestendige zorg. Ons doel is om aan te zetten en op te roepen tot gezamenlijke actie, om de zorg, middels eHealth,  toekomstbestendig te maken!

DE komende maanden gaat de werkgroep in gesprek met de verschillende stakeholders: patienten, zorgverleners, eHealth-ontwikkelaars, zorgverzekeraars en overheid. Op onze website zullen we regelmatig verslag uitbrengen.

Visiedocumenten "Coach Cure Care" en "Coaching Who Cares?"