Werkgroep Zorg2025

 

Hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan? Deze vraag staat aan de basis van de discussiebijeenkomsten van Werkgroep Zorg 2025. Deze Werkgroep Zorg 2025 bestaat uit verschillende jonge zorgprofessionals in opleiding: medisch specialisten, klinisch chemici, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers.

 

 

Positieve gezondheid

Wat wil de patiënt? De centrale vraag aan zorgverlener en patiënt dankzij een nieuwe definitie van gezondheid.

Machteld Huber heeft een nieuwe definitie van gezondheid voorgesteld die volgens de Werkgroep Zorg 2025 beter past bij de patiënt van nu. Positieve gezondheid: “het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel als mogelijk de eigen regie te voeren."

De Werkgroep Zorg 2025 heeft een position paper opgesteld, waarmee wij de visie van de jonge zorgverlener op positieve gezondheid verwoorden en andere mensen willen inspireren en bewegen om hiermee aan de slag te gaan.

Download de position paper en lees meer over onze visie over dit onderwerp: Position paper - Positieve gezondheid

Witboek Veranderingen in de zorg: de zorgprofessional 'in the lead'?

 

Op dinsdag 23 januari presenteerde de Werkgroep Zorg 2025 het witboek genaamd "Veranderingen in de zorg: de zorgprofessional 'in the lead'?" aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn & Sport. In dit witboek beschrijven wij wat de jonge zorgverlener nodig heeft om een sturende rol te nemen bij veranderingen in de zorg.

Download het witboek hier: Witboek 'Veranderingen in de zorg'

De presentatie vond plaats tijdens onze workshop 'Alles verandert altijd (en hoe ga je daarmee om?) in de eHealthweek 2018.

 

Bridge the G@pp

Op 18 januari 2017 heeft de Werkgroep Zorg 2025 haar derde visiedocument, 'Bridge the G@pp' onthuld!

De avond stond in het licht van eHealth, wat kunnen wij doen om de zorg op dit vlak te verbeteren?

Bekijk hieronder beelden van deze avond en lees verderop meer over het symposium en download ons visiedocument!

Bridge the G@pp 2017

 

Oprichting stichting

Sinds 4 februari is de werkgroep Zorg 2025 officieel een stichting.

Oprichting stichting