Coach, Cure & Care 2025

Visiedocument

In ‘Coach, Cure & Care’, het eerste visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025 schetsen de jonge zorgprofessionals een toekomstbeeld waarin zorgverleners actief samenwerken om kwalitatief hoogwaardige zorg te bewerkstelligen waarin de patiënt centraal staat. In deze visie fungeert de zorgverlener als coach voor de patiënt.

→ Visiedocument – Coach, Cure & Care 2025