Coach, Cure & Care 2025 – Coaching, Who Cares?

Visiedocument

In ‘Coach, Cure & Care’, het eerste visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025 schetsen de jonge zorgprofessionals een toekomstbeeld waarin zorgverleners actief samenwerken om kwalitatief hoogwaardige zorg te bewerkstelligen waarin de patiënt centraal staat. In deze visie fungeert de zorgverlener als coach voor de patiënt.

→ Visiedocument – Coach, Cure & Care 2025

In ‘Coaching- who cares?’ wordt de coachende rol van de zorgverlener verder uitgewerkt, als vervolg op het eerste visiedocument, Coach, Cure & Care. Het visiedocument gaat in op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen. Diverse experts leverden hieraan een bijdrage; zowel medische professionals en patiënten als topsporters en hun coaches.

→ Visiedocument – Coaching, Who Cares?