Positieve Gezondheid

Position Paper

Wat wil de patiënt? De centrale vraag aan zorgverlener en patiënt dankzij een nieuwe definitie van gezondheid.

Machteld Huber heeft een nieuwe definitie van gezondheid voorgesteld die volgens de Werkgroep Zorg 2025 beter past bij de patiënt van nu. Positieve gezondheid: “het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel als mogelijk de eigen regie te voeren.”

Werkgroep Zorg 2025 heeft een position paper opgesteld, waarmee wij de visie van de jonge zorgverlener op positieve gezondheid verwoorden en andere mensen willen inspireren en bewegen om hiermee aan de slag te gaan.

Download de position paper en lees meer over onze visie over dit onderwerp:
→ Position Paper – Positieve Gezondheid