Bridge the G@pp

Visiedocument

Op 18 januari 2017 heeft de Werkgroep Zorg 2025 haar derde visiedocument, ‘Bridge the G@pp’ onthuld! De avond stond in het teken van eHealth en hebben we nagedacht wat wij kunnen doen om de zorg op dit vlak te verbeteren? Onder leiding van avondvoorzitter Joris Arts bediscussieerden we hoe het gat tussen ontwikkelaars van eHealth en gebruikers, zoals patiënten en zorgverleners, verkleind kan worden.

Het visiedocument werd allereerst uitgereikt aan onze toekomstige zorgverleners: Wies Bontje namens de geneeskundestudent en Iris Lafeber namens de studenten farmacie. Marcel Heldoorn nam het document namens de patiënt in ontvangst, en Erik Gerritsen vertegenwoordigde het ministerie van VWS. Hij beloofde eventuele (financiële) beren op de weg samen op te lossen.

Hierna gaf Liesbeth Meijnckens, schrijfster van eHealth in 60 minuten, ons handvatten om applicaties te implementeren in de dagelijkse praktijk. Marcel van Loosbroek en Johan Beun gaven hier vervolgens een duidelijk praktijkvoorbeeld van. Er volgde een levendige discussie over een aantal stellingen, waarna er tijdens de borrel nog uitgebreid nagepraat werd.

Nieuwsgierig naar ons visiedocument?
→ Download hier het document