Coaching, Who Cares?

Visiedocument

In ‘Coaching- who cares?’, het tweede visiedocument van Werkgroep Zorg 2025, wordt de coachende rol van de zorgverlener verder uitgewerkt, als vervolg op het eerste visiedocument, Coach, Cure & Care. Het visiedocument gaat in op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen. Diverse experts leverden hieraan een bijdrage; zowel medische professionals en patiënten als topsporters en hun coaches.

→ Visiedocument – Coaching, Who Cares?