Artificial Intelligence

Blog

Artificial Intelligence in de gezondheidszorg

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere en belangrijke rol in de gezondheidszorg. Door de enorme hoeveelheid aan data die verzameld wordt, leent de zorg zich bij uitstek voor het gebruik van AI. Het aantal medische toepassingen stijgt dan ook gestaag. Maar voldoen deze toepassingen wel aan de wensen van de zorgverlener? En aan welke eisen moet een toepassing voldoen om deze efficiënt in te kunnen zetten in de dagelijkse praktijk?

Op 27 mei is tijdens onze Raad van Inspiratie aandacht besteed aan AI in de zorg. De avond werd geopend door Gabrielle Speijer, radiotherapeut-oncoloog en lid van de ICT&health redactieraad, met een inleiding over AI vanuit het perspectief van de zorgverlener. Daarna hebben Pacmed, Ynformed en Quantib gepresenteerd over hun AI producten.

We kijken terug op een zeer inspirerende en geslaagde avond. Nieuwsgierig? Lees dan de blog van die we samen met Gabrielle schreven.

Artificial Intelligence als co-assistent