Bijeenkomst Vrienden van Werkgroep Zorg 2025

Bijeenkomst

Voorlopige datum: 26 november.

Toegankelijk voor actieve leden, Vrienden van Werkgroep Zorg 2025 en andere geïnteresseerden.