Coach, Cure & Care

Visiedocument

In ‘Coach, Cure & Care’, het eerste visiedocument van Werkgroep Zorg 2025, schetsen wij een toekomstbeeld waarin zorgverleners actief samenwerken om kwalitatief hoogwaardige zorg te bewerkstelligen waarin de patiënt centraal staat. In deze visie fungeert de zorgverlener als coach voor de patiënt.

→ Visiedocument – Coach, Cure & Care 2025