Over ons

Niet eerder is een groep jonge zorgprofessionals in een dergelijke samenstelling bijeen gekomen om na te denken over de toekomst van de zorg. Wij willen fungeren als katalysator in de brede discussie over hoe de zorg van de toekomst er moet uitzien. Onze missie is dan ook: inspireren tot het bereiken van kwalitatief hoogstaande en toekomstbestendige zorg.

Onze activiteiten

Werkgroep Zorg 2025 richt zich op thema's die actueel zijn om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden. De komende tijd staan de volgende thema's centraal: preventie, groene zorg en onderwijs & opleiding.

Om de visie van de jonge zorgverlener te verspreiden schrijven we visiedocumenten en korte position papers, maken we vlogs en geven we workshops en presentaties om verbeteringen in de zorg te katalyseren. Daarnaast nemen we deel aan congressen en zijn we gesprekspartner van verschillende stakeholders in de zorg zoals opleidingsinstituten, patiëntenverenigingen, overheid, zorgverzekeraars en bedrijven.

Werkgroep Zorg 2025 heeft haar visie op de toekomst van het zorglandschap in Nederland gepubliceerd in de visiedocumenten Coach, cure & care 2025, Coaching, who cares? en Bridge the G@pp. Daarnaast hebben wij een position paper geschreven over Positieve Gezondheid, een witboek over Veranderingen in de zorg: de zorgprofessional “in the lead” en een statement over het onderwijs in medische opleidingen over de patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden. Verder zijn er in het afgelopen jaar diverse filmverslagen en vlogs gemaakt over verschillende onderwerpen en biedt Werkgroep Zorg 2025 presentaties en workshops aan. Check onze pagina met producten voor meer informatie.

Meer weten? Neem contact op →

Wie we zijn

Werkgroep Zorg 2025 bestaat uit verschillende jonge zorgprofessionals in opleiding: medisch specialisten, klinisch chemici, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers.

Ook andere zorgverleners, zoals technisch geneeskundigen, sluiten regelmatig aan bij onze bijeenkomsten. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met de verschillende jonge beroeps belangenverenigingen door wie Werkgroep Zorg 2025 ooit werd opgericht. Door deze unieke positie van Werkgroep Zorg 2025 spreken we namens een grote groep jonge zorgprofessionals.

Onze Partners