Vriend van worden?

Interesse in Werkgroep Zorg 2025 en onze activiteiten, maar niet in de gelegenheid om actief lid te worden? Word dan Vriend van Werkgroep Zorg 2025!

Vriend worden

Als vriend van Werkgroep Zorg 2025 ondersteun je ons werk en word je nauw betrokken bij onze activiteiten.

€ 50/jaar*

Verbinden
Werkgroep Zorg 2025 en haar Vrienden vormen een netwerk van zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines. Van dit netwerk kan op verschillende manieren gebruik gemaakt worden. Wij raadplegen onze Vrienden en onze Vrienden raadplegen ons!

Inspireren
Werkgroep Zorg 2025 inspireert haar Vrienden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor themavergaderingen met externe sprekers of voor andere exclusieve evenementen waar alleen actieve leden en de Vrienden van Werkgroep Zorg 2025 toegang toe hebben. Werkgroep Zorg 2025 informeert haar Vrienden over deze inspirerende bijeenkomsten.

Informeren
Werkgroep Zorg 2025 houdt haar Vrienden op de hoogte van onze activiteiten door het versturen van een nieuwsbrief. Op deze manier zijn onze Vrienden goed op de hoogte van onze activiteiten, ontwikkelingen en speerpunten.

* Per jaar opzegbaar.