Positieve gezondheid

Vlog

Wat wil de patiënt? Dit wordt de centrale vraag aan zorgverlener en patiënt dankzij de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Positieve gezondheid: “het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel als mogelijk de eigen regie te voeren.” Werkgroep Zorg 2025 sluit zich hier bij aan en vindt dat deze definitie beter past bij de patiënt van nu.

Naar aanleiding van de inspirerende ideeën van Machteld Huber, heeft Werkgroep Zorg 2025 een position paper opgesteld waarin wij de visie van de jonge zorgverlener op positieve gezondheid verwoorden en andere mensen willen inspireren en bewegen om hiermee aan de slag te gaan.

Bekijk nu onze vlog over dit onderwerp.