Telefonische vergadering

Vergadering

Op 22 april heeft Werkgroep Zorg 2025 telefonisch vergaderd via video conference, in verband met de Corona crisis. Als gevolg van de Corona crisis neemt de digitale zorg een enorme vlucht. Een aantal actieve leden van Werkgroep Zorg 2025 zullen zich de komende weken bezig houden met het schrijven van een artikel over “Corona als katalysator voor digitale ontwikkelingen in de zorg”.

Deze vergadering was toegankelijk voor actieve leden van Werkgroep Zorg 2025