Themavergadering

Vergadering

Op 17 februari heeft een themavergadering plaats gevonden over Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. De themagroep die zich hier mee bezig houdt heeft de andere leden van Werkgroep Zorg 2025 als klankbord gebruikt om te brainstormen hoe Werkgroep Zorg 2025 met dit thema verder moet. Daarnaast is er een inspirerende presentatie gegeven door Dennis Diederickx (Amsterdam Data Collective) over dit onderwerp.