Artificiële Intelligentie in de Zorg

Workshop

Literatuur en bronnen:

  • Veldnorm AI voor de zorg via www.datavoorgezondheid.nl
  • Prediction Machines, Gans et al
  • Deep Medicine, Topol
  • Hello World, Fry
  • http://doctorpenguin.com/
  • Inventarisatie AI-toepassingen in gezondheid en zorg in Nederland, KPMG, 2020
  • Waardevolle AI voor gezondheid Podcast – Ministerie van VWS

Kunstmatige intelligentie. Dat klinkt voor velen als een ver-van-mijn-bed-show. Toch kunnen we in het dagelijks leven niet meer zonder; van de verwachte aankomsttijd in je navigatie tot de aanbevelingen in je favoriete streamingservice. De zorg, die onder personeels-, administratieve en financiële druk staat, kan dankzij kunstmatige intelligentie effectiever en veiliger worden. Maar wat is het eigenlijk precies, en hoe kun je er je voordeel mee doen?

Omdat de meeste zorgverleners niet technisch zijn opgeleid, en bovendien de werkdruk het vaak niet toelaat om genoeg tijd vrij te maken voor complexe toekomstbeelden, kan het lastig zijn om de meerwaarde te zien van kunstmatige intelligentie in het eigen vakgebied. Het raakt soms ook de kern van een zorgproces, denk aan een algoritme dat een advies geeft waarop je als zorgverlener moet handelen. Waar komt dat advies dan vandaan, en kan ik het wel vertrouwen? Dat klinkt best spannend.

Om het black box syndroom van kunstmatige intelligentie weg te nemen, en om zorgverleners de kennis en vaardigheden te geven die nodig zijn om hands-on aan de slag te gaan met kunstmatige intelligentie in de zorg, Werkgroep Zorg 2025 een workshop ontwikkeld.

In deze interactieve workshop word je meegenomen in de wereld van de AI – bedoeld voor de niet-technici onder ons. Hoe is onze maatschappij door AI aan het veranderen? Wat is AI eigenlijk? Wanneer kan je het inzetten, wat zijn de valkuilen en hoe ziet de toekomst van de zorgverlener met AI eruit? Ook belangrijk: welke barrières zijn er tot implementatie van AI in de zorg, en hoe pakken we ze aan?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van bestaande AI-toepassingen in de zorg, en een interactieve opdracht waarin je zélf aan de slag gaat met een AI-oplossing, zul je aan het einde van deze workshop de achtergrondkennis hebben over de mogelijkheden, de toekomst van AI en wat je zelf kunt doen om je vakgebied te verbeteren met kunstmatige intelligentie – of in elk geval de discussie aan te gaan over de toekomst van jouw vakgebied.

Doel: Het doel van de workshop is om de zorgprofessional kennis mee te geven over kunstmatige intelligentie, en de vaardigheden om in het eigen vakgebied aan de slag te gaan met de mogelijkheden van deze technologie.

Doelgroep: Zorgprofessionals

Duur: 60-75 minuten

Vorm: Digitaal of fysiek

Kosten: In overleg