Een urgente oproep van jonge zorgprofessionals voor Groene Zorg

Paradoxaal genoeg maakt de zorg ook ziek. De sector draagt substantieel bij aan vervuiling en de klimaatcrisis. Juist omdat gezondheid sterk afhankelijk is van de omgeving, moet óók de gezondheidszorg groener. Dit is een appel op alle partijen in de zorg om nú gezamenlijk bindende afspraken te maken voor een duurzaam zorgsysteem in Nederland.

Zie hier onze Green Paper.

Wil je hierover met ons in gesprek? Of heb jij een idee of groen initiatief dat je met ons zou willen delen? Neem dan contact met ons op, via ons contactformulier!

Tijdens de corona crisis hebben we gezien hoe veranderingen in de zorg versneld kunnen worden gerealiseerd. Versoepeling van regelgeving, betere samenwerking en inzet van e-health dragen bij aan snelle innovatie. Benieuwd naar onze ervaringen op dit gebied? Lees dan nu ons artikel over veranderingen in de zorg ten gevolge van COVID-19!

Interoperabiliteit… we struikelen nog steeds over het woord maar weten inmiddels een stuk beter wat het inhoudt, waarom het er nog niet is en hoe wij als jonge zorgverleners kunnen bijdragen aan betere interoperabiliteit, ofwel digitale gegevensuitwisseling in de zorg! Vraag jij je ook af waarom we in de zorg als enige nog met de fax werken? En vind jij ook dat je veel te veel tijd kwijt bent met het overtypen van gegevens van de patiënt? Lees dan ons artikel over interoperabiliteit. Door middel van interviews met verschillende stakeholders (FMS, LHV, NVZ, ZN, Registratie aan de bron, Nictiz, Medicalphit, Ikone, Ysis, Medmij en LSP) hebben wij ons bij laten praten over interoperabiliteit en hieruit opgemaakt wat op dit moment de belangrijkste uitdagingen zijn. Een oplossing kunnen wij niet bieden. Een oproep aan jonge zorgverleners om je hier tegen aan te bemoeien en je eigen werkwijze waar mogelijk aan te passen wel!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de workshop die we over dit onderwerp aanbieden. Of neem contact met ons op via het contactformulier!

–> Artikel – Interopera… watte

In de derde editie van het Medisch Contact van 2020 is ons artikel “E-health kan toegankelijkheid zorg belemmeren” gepubliceerd. In dit artikel vragen we aandacht voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden die moeite hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken. Waar soms aangenomen wordt dat E-Health dit makkelijker maakt, kan dit voor deze patiëntengroep juist een extra barrière opwerpen. Expertisecentrum Pharos heeft onderwijsmateriaal ontwikkeld om zorgverleners hierin te ondersteunen. Deze worden van harte aanbevolen! Heb jij een best-practice op dit gebied die je met ons zou willen delen? Neem dan contact met ons op, via ons contactformulier!

Artificial Intelligence in de gezondheidszorg

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere en belangrijke rol in de gezondheidszorg. Door de enorme hoeveelheid aan data die verzameld wordt, leent de zorg zich bij uitstek voor het gebruik van AI. Het aantal medische toepassingen stijgt dan ook gestaag. Maar voldoen deze toepassingen wel aan de wensen van de zorgverlener? En aan welke eisen moet een toepassing voldoen om deze efficient in te kunnen zetten in de dagelijkse praktijk?

Werkgroep Zorg 2025 heeft op 27 mei 2019 de jaarlijkse Raad van Inspiratie gevuld met inspirerende ideeën over Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. De avond is geopend en voorgezeten door Gabrielle Speijer, radiotherapeut-oncoloog en lid van de ICT&health redactieraad. Zij gaf een inleiding over AI in de gezondheidszorg vanuit het perspectief  van de zorgverlener. Daarna hebben Pacmed, Ynformed en Quantib hun AI concept voor in de gezondheidszorg gepitcht, waar vervolgens vanuit de zaal kritische vragen over werden gesteld. Gezamenlijk zijn we op zoek gegaan naar de eisen waar AI toepassingen aan moeten voldoen om in de praktijk nuttig te kunnen gebruiken. We kijken terug op een zeer inspirerende en geslaagde avond.

Het evenement was volledig uitverkocht! Nieuwsgierig? Lees dan hier de blog die we hierover schreven samen met Gabrielle en zorg dat je er de volgende keer bij bent!

https://www.icthealth.nl/blog/artificial-intelligence-als-co-assistent/

In Nederland zijn er 1 miljoen mensen die moeite hebben met het gebruik van computers en internet. Ongeveer 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Zo’n 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zorgverleners zijn zich hier onvoldoende van bewust en hebben vaak niet de kennis om deze mensen goed te kunnen begeleiden. Dit kan en moet beter!

Tijdens de eHealthweek presenteren wij daarom ons statement met daarin een oproep aan medische vervolgopleidingen. Dit statement wordt aangeboden aan drs. C.E. (Katja) Mur (directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt), R.A.C.L. (René) Héman (voorzitter KNMG) en Rien Brakele (taalambassadeur) en roept op om eHealth en de ondersteuning van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden een vaste plek te geven in het onderwijs. Hierin worden wij ondersteund door eHealth4All, een initiatief van Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Lees hier het volledige statement. Heb jij ideeën over hoe wij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden beter kunnen begeleiden? Of wil je meedenken over hoe dit thema geïmplementeerd kan worden in de medische vervolgopleidingen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat wil de patiënt? Dit wordt de centrale vraag aan zorgverlener en patiënt dankzij de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Positieve gezondheid: “het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel als mogelijk de eigen regie te voeren.” Werkgroep Zorg 2025 sluit zich hier bij aan en vindt dat deze definitie beter past bij de patiënt van nu.

Naar aanleiding van de inspirerende ideeën van Machteld Huber, heeft Werkgroep Zorg 2025 een position paper opgesteld waarin wij de visie van de jonge zorgverlener op positieve gezondheid verwoorden en andere mensen willen inspireren en bewegen om hiermee aan de slag te gaan.

Download de position paper en lees over onze visie op dit onderwerp:
→ Position Paper – Positieve Gezondheid

Op dinsdag 23 januari presenteerde Werkgroep Zorg 2025 het witboek genaamd “Veranderingen in de zorg: de zorgprofessional ‘in the lead’?” aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn & Sport. In dit witboek beschrijven wij wat de jonge zorgverlener nodig heeft om een sturende rol te nemen bij veranderingen in de zorg.

Download het witboek hier:
→ Witboek – Veranderingen in de Zorg

De presentatie vond plaats tijdens onze workshop ‘Alles verandert altijd (en hoe ga je daarmee om?)’ in de eHealthweek van 2018.

Op 18 januari 2017 heeft de Werkgroep Zorg 2025 haar derde visiedocument, ‘Bridge the G@pp’ onthuld! De avond stond in het teken van eHealth en hebben we nagedacht wat wij kunnen doen om de zorg op dit vlak te verbeteren? Onder leiding van avondvoorzitter Joris Arts bediscussieerden we hoe het gat tussen ontwikkelaars van eHealth en gebruikers, zoals patiënten en zorgverleners, verkleind kan worden.

Het visiedocument werd allereerst uitgereikt aan onze toekomstige zorgverleners: Wies Bontje namens de geneeskundestudent en Iris Lafeber namens de studenten farmacie. Marcel Heldoorn nam het document namens de patiënt in ontvangst, en Erik Gerritsen vertegenwoordigde het ministerie van VWS. Hij beloofde eventuele (financiële) beren op de weg samen op te lossen.

Hierna gaf Liesbeth Meijnckens, schrijfster van eHealth in 60 minuten, ons handvatten om applicaties te implementeren in de dagelijkse praktijk. Marcel van Loosbroek en Johan Beun gaven hier vervolgens een duidelijk praktijkvoorbeeld van. Er volgde een levendige discussie over een aantal stellingen, waarna er tijdens de borrel nog uitgebreid nagepraat werd.

Nieuwsgierig naar ons visiedocument?
→ Download hier het document

In ‘Coaching- who cares?’, het tweede visiedocument van Werkgroep Zorg 2025, wordt de coachende rol van de zorgverlener verder uitgewerkt, als vervolg op het eerste visiedocument, Coach, Cure & Care. Het visiedocument gaat in op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen. Diverse experts leverden hieraan een bijdrage; zowel medische professionals en patiënten als topsporters en hun coaches.

→ Visiedocument – Coaching, Who Cares?